top of page

Om mina målningar

Jag målar i en abstrakt expressiv tradition där färgen spelar en central roll. Det är färgens egenskaper, materiella och optiska effekter, som inspirerar mig.

I serier av målningar experimenterar jag mig fram för att hitta intressanta färgkombinationer och kompositioner. De färdiga målningarna är oftast inga motiv, utan snarare resultatet av min arbetsprocess.

Målningarna i en serie skapar en berättelse där de relaterar till varandra och ger en helhet. De enskilda målningarna och serien har sin egen dynamik, harmoni och logik.

bottom of page