top of page

Utbildning

ArtistLab, handledningsprogrammet 2017 – 2018

Anders Wallin, kurser i akvarellmålning och komposition 2012, 2014, 2016

 

Stockholms Universitet, Gestaltande processer i bildkonsten, ht 2012

 

Steven Taipale, vt 2012, ht 2016

 

Wendy Bowes Art School, Wayne NJ 1983-85

bottom of page